Nyheter

Lagom till midsommar står hon där och inväntar sina traktörer, ta nu vara på henne med lite omsorg efter varje grillning så är hon attraktivare för alla kockar. 

Stort tack Leo för en snabb montering.

 

Glad Midsommar

Styrelsen

Här en kort sammanställning gällande stämman.

Styrelsen kommer att förändras under det kommande året och den nya styrelsen kommer under veckan att ha ett konstituerande möte. Därav kan det ta lite tid innan alla korrekta uppgifter finns på hemsidan och på Mitt Riksbyggen.

Vi vill tacka de avgående styrelseledamöterna för ett fantastiskt arbete under 2021.

Ordförande     Catrin Renström
Sekreterare     Leo Savolinen
Suppleant       Olle Forkman

Styrelsen kommer 2022 att bestå av följande personer

Kassör            Therese Lindqvist
Sekreterare     Mattias Drecun
Ordförande      Claes Aurell
Suppleant        Vladimir Goliakovich
Suppleant        Dario Acamovic

Tack till er alla som deltog på mötet, det är viktigt att så många som möjligt deltar då styrelsen arbetar för alla i vår förening med er medlemmars förtroende.

Om ni har frågor eller om det är något som ni behöver hjälp med så kontakta oss via

 

Sommarhäsningar
Styrelsen

Officiell kallelse för årstämman 2022. Ni kommer även få en kopia i brevlådan/trapphuset inom den närmsta veckan.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Brf Malmhaug

När: Tisdagen den 7e Juni 2021 kl 18:00

Plats: F-salen i Limhamns Folkets Hus, Linnégatan 61 i Limhamn

 

Kära Medlemmar,

 

Välkomna på årsstämma! I år möts vi i Fokets Hus i F-salen. Vi bjuder på fika/lätt tilltugg kl 18.00, och mötet startar kl 18.30.Delta på årets föreningsstämma och var med och påverka vår fina bostadsrätt! 

Är du intresserad att sitta med i styrelsen kontakta valberedningen:

Eva Rubenson, trappa D

Claes Aurell, trappa D

Hälsningar,

Styrelsen Brf Malmhaug

 

Dagordning vid ordinarie stämma:

 

 1. Introduktion: Årsberättelse

 2. Stämmans öppnande

 3. Fastställande av röstlängd

 4. Val av stämmordförande

 5. Anmälan av stämmordförandes val av protokollförare

 6. Val av en person som har jämte ordföranden justera protokoll

 7. Val av rösträknare

 8. Fråga om stämman blivit stadgeenlig ordning utlyst

 9. Framläggande av styrelsens årsredovisning

 10. Framläggande av revisorernas berättelse

 11. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

 12. Beslut om resultatdisposition

 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

 14. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, suppleanter, revisor, och valberedning

 15. Val av revisor och suppleanter

 16. Val av valberedning

 17. Stämmans avslutande

Som ni märkt är riset från beskärningen kvar. Det skulle ha varslats bort under fredagen och de som har parkeringsplatser fick notis om att flytta sina bilar under dagen. Tyvärr kom de inte in ändå med lastbilen på parkering pga andra bilar, så de behövde avbryta och har nu satt upp skyltar om att be samtliga bilar flytta sig under dagen.

Vi i styrelsen ber om ursäkt för eventuella besvär detta orsakar er med parkeringsplats, samt för att ni fick flytta i onödan i fredags, och hoppas ni kan ha överseende med detta och att allting inte alltid blir som man planerat.

Angående träden och beskärningen av dessa, så för transparens efterfrågades av styrelsen en föryngring och lätt formning av träden så de ej skulle vara så nära husväggen. Vi håller nu en diskussion med firman som beskärde kring vad som har hänt och hur det kommer bli framöver. 

 

För övrigt kommer bl.a. lite frön att sås nu under våren för att försköna trädgården och hjälpa mångfalden och våra pollinatörer. Vill man gå med i trädgårdsgruppen och påverka är man välkommen att kontakta ordförande eller skriva ett mail till

 

Hälsningar

Styrelsen 

Torsdag 17/3 kommer beskärning av både buskar och träd att ske. Vi förväntar oss detta pågår under större delen av dagen och tackar för överseende med arbetet.

 

Till en början kan det komma att se lite kalt ut, men oroa er inte: syftet är att föryngra och underhålla vår underbara lummiga trädgård och skapa förutsättningarna för att göra den ännu trevligare framöver. 

 

Hälsningar,

Styrelsen