Nyheter

Föreningens medlemmar har fått säga sitt och förslaget att också ansluta  TV utbudet till fiber via Telenor röstades ner på extra stämman den 10;e oktober.

 

En extra stämma angående möjligheten att lägga till TV anslutning till den befintliga gruppanslutningen genom Telenor kommer att hållas den 10 oktober kl 19,00.

Det är på detta möte ni kan påverka beslutet så kom och gör er stämma hörd.

Välkomna