Nyheter

 

 

Hej medlemmar i Malmhaug.

Beroende på ökade omkostnader för driften av vår förening så har styrelsen beslutat om nedanstående höjningar 2024, alla höjningar kommer automatiskt att schysteras av Riksbyggen och kommer på era fakturor framöver.

·         Årsavgift                                        +8%

·         Uppvärmning                                  +7;5%

·         P-platser och förråd                        +10%

·         Bredband/TV                                 +15%

 

Vid årsstämman i juni beslutades att styrelsen skulle arbeta fram en lösning för gemensam el och detta är på gång under 2024. Arbetet med detta är beställt och det kommer att innebära lägre elkostnader för oss alla. För närvarande har vi inte svar på när detta börjarlöpa på. Ni kommer att faktureras detta via Riksbyggen på de vanliga fakturorna kvartalsvis och för er egna elförbrukning.

 

Med vänlig hälsning

 

Styrelsen 

 

Byte av städföretag i föreningen.

Vi har efter ett antal år av missnöje av städningen bytt bolag till MSTAB som påbörjar arbetet nu i november.

I morgon lördagen 4 november kommer en större städning att genomföras av våra trappor o tvättstugorna som en grund för att vi skall få en renare och bättre miljö i vår fastighet.

 

Hälsningar

Styrelsen

När: 2023-11-16

Var:  Källarlokalen under D trappan

 

Dagordning vid extrastämman:

1. Stämmans öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av stämmoordförande

4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare

5. Val av en person som har jämte ordföranden justera protokoll

6. Val av rösträknare

7. Fråga om stämman blivit stadgeenlig ordning utlyst

8. Styrelsens förslag gällande arvode för fastighetsskötsel i Brf Malmhaug för Alexander Goliakovich, löpande under 2023-2024 fram tills nytt beslut kan tas vid ordinarie årsstämma 2024.

Beräknad kostnad för föreningen 2100-2500kr/månad

9. Beslut punkt 8.

10. Stämmans avslutande

 

Hälsningar styrelsen

2023-10-31

·     Byte av värmeväxlare 6-8 september.

·     Avstängning av vatten planerat
7 september 07:00-10:00.

·     OBS inget varmvatten i fastigheten
7 september 07:00 - 8 september 14:00 .

·     Tappa gärna upp vatten kvällen innan om ni har behov av detta under perioden då vatten är avstängt (07:00-10:00 7 september)

·     Värmen kommer att vara avstängd under denna period.

 

 

 

 

Med vänlig hälsning
Styrelsen