Vi i valberedningen har som huvuduppgift att på föreningsstämman presentera de personer som är intresserade av att sitta i styrelsen.
Valberedningen är oberoende styrelsen på så sätt att styrelsen inte får påverka valberedningens val och presentation av kandidater.
Genom att ha en aktiv dialog med styrelsen och föreningens medlemmar vill vi
bidra till ökad gemenskap och engagemang i föreningen.

 

Kontakt 

Se vem du kan kontakta under fliken Kontakt - Styrelsen.