För allas trevnad har vi regler för tvättstugorna. En ren tvättstuga är en fröjd att tvätta i och vad man ska finna när man påbörjar sitt tvättpass.

  • Tider bokas alltid med insättning av cylinderlås på önskad tid och dag. Respektera tvättiderna och låt din cylinder sitta kvar hela tvättiden. Det är inte tillåtet att ta någon annans tvättid. Om bokad tvättid inte är tagen i anspråk en timme efter den bokade tiden får du dock nyttja den tiden. Man får torka tvätten i en timme efter avslutad tvättid i torkrummet.
  • Använd gärna miljömärkt tvättmedel och överdosera inte. 
  • Tvättpåse måste användas vid tvätt av bygel BH. Tvättar ni något med djurhår kör gärna ett sköljprogram efteråt. 
  • Torka av tvättmaskinerna noga och gör dem rena från överblivet tvättmedel. Lämna luckan öppen.
  • Gör rent torktumlaren från ludd och smuts. Sopa och moppa golvet i tvättstuga och torkrum. Rengör och ställ tillbaka städredskapen efteråt. 
  • Efter avslutad tvättid se till att alla fönster är stängda och ljuset släckt.

För tvättstugan liksom för våra övriga gemensamma utrymmen krävs det att vi hjälps åt att sköta dem och hålla dem rena och i ordning. Vi är som en bostadsförening gemensamt ägare till fastigheten och ansvarar för att den hålls i bra skick. Om vi inte lyckas med detta måste vi ta hjälp av externa aktörer för  t e x städning och detta leder till att vi måste höja avgifterna.