Föreningen har 7 st parkeringsplatser på innergården för uthyrning dessa kostar 360kr/mån. De har infart ifrån Älggatan

Vi har även extra förrådsutrymmen att hyra ut. Av dessa åtta förråd är 4 st före detta soprum i källargången och 4 st är utrymmen  under trappan i trapphuset. Hyran är 50kr/mån för ett förråd.

 

Kön till våra parkeringsplatser

 1. Robin Micha
 2. Anna Schiller
 3. Leif Larsson
 4. Christina Cedholt
 5. Anton Ljungberg
 6. Fredrik Lindberg

Användare av våra 7 parkeringsplatser

 • Plats 5           Alexander Goliakovich
 • Plats 6           Christian Hoff
 • Plats 7           Sigge Goldman 
 • Plats 8           Inga Gunnarsson
 • Plats 9           Anette Nivestam
 • Plats 10         Anders Harvanek
 • Plats 11         Claes Aurell

Användare av extra förrådsutrymmen

 • Nr 1            Christian Hoff
 • Nr 2            Claes Aurell
 • Nr 3            
 • Nr 4            Anette Nivestam
 • Nr 5            
 • Nr 6            Dario Acamovic
 • Nr 7            Eva Rubenson
 • Nr 8            Vanlid
 • Nr 9            Yvonne Djureholt

Kö till förråden

 1. Anton Ljungberg
 2. Robin Micha

Regler för hyra av P plats antagna vid föreningsstämma

 1. P platserna tillhör BrfMalmhaug och kan därför inte överlåtas till annan person utom genom BrfMalmhaugs styrelse. Ej heller kan den följa med till ny bostadsrättshavare vid lägenhetsförsäljning.
 2. Endast medlemmar i BrfMalmhaug får hyra P plats. Dessutom måste man vara boende på adressen Sandvångsgatan 3 för att upprätthålla sin P plats.
 3. Någon i hushållet måste ha bil för att man ska kunna hyra en P plats. Slutar man ha bil förverkar man sin hyresrätt till P plats.
 4. Vid uthyrning av sin lägenhet i andra hand gäller följande; Om uthyrningen gäller en kortare period upp till tre månader kan bostadrättshavaren behålla sin P plats. Om uthyrningen är längre än tre månader förverkar bostadsrättshavaren sin rätt att hyra P plats enligt punkt 2 som förutsätter att man är boende på adressen.
 5. Det finns en kö lista till P platserna som administreras av BrfMalmahugs styrelse. Den som står först i kön får nästa lediga P plats
 6. Om man förverkat sin rätt till att hyra P plats antingen genom punkt 3 eller 4 kan man ställa sig i kö igen men hamnar då sist i kön.
 7. Alla medlemmar i BrfMalmhaug kan ställa sig i kö till P platserna oavsett om de uppfyller reglerna för att få hyra P plats. Dock ska man uppfylla reglerna när man väl ska hyra en P plats. Gör man inte det går platsen till nästa i kön och man ställer sig längst bak i kön.
 8. När man säljer sin lägenhet förverkar min sin rätt att hyra P platserna.
 9. Uppsägningstid för P platserna är 3 månader.
 10. Hyran debiteras på avgiftsavin från Riksbyggen.
 11. Hyran sätts av BrfMalmhaug och kan ändras med tre månaders varslingstid.

Regler vid hyra av de extra källarförråden

 1. Förråden tillhör BrfMalmhaug och kan därför inte överlåtas till annan person utom genom BrfMalmhaug styrelse. Ej heller följer de med till ny bostadsrätthavare vid lägenhetsförsäljning.
 2. Endast medlemmar i BrfMalmhaug kan hyra förråden.
 3. Vid uthyrning av sin lägenhet i andra hand gäller att bostadsrätthavaren får behålla sitt förråd under uthyrningstiden, dock kommer hyran fortfarande att debiteras på avgiftsavin från Riksbyggen.
 4. Det finns en kö lista till förråden som administreras av BrfMalmhaug. Den som står först i kön får nästa lediga förråd.
 5. När man säljer sin lägenhet förverkar man sin hyresrätt till förrådet.
 6. Uppsägningstiden är tre månader.
 7. Hyran debiteras på avgiftsavin från Riksbyggen.
 8. Hyran sätts av BrfMalmhaugs styrelse och kan ändras med tre månaders varsel.