Att välja att bo i flerfamiljshus är också att välja att bo nära inpå andra människor.

För att alla ska kunna trivas krävs både hänsyn och tolerans. Hänsyn för att inte i onödan störa sina grannar och tolerans för att trots allt ge sina grannar frihet att leva sina liv. De stadgar som Brf Malmhaug antog 2018 innehåller regler om vad man får och inte får göra som medlem i föreningen. Däremot är stadgarna både kortfattade och allmänna när det gäller frågor om hur medlemmar bör/ska uppföra sig mot varandra. Nyckelformuleringen finns under § 23 i dessa stadgar.

”Bostadsrättshavaren ska även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom eller utanför huset. Om föreningen antagit ordningsregler är bostadsrättshavaren skyldig att rätta sig efter dessa." 

Med utgångspunkt i denna formulering och delvis på förekomna anledningar har vi i bostadsföreningen Brf Malmhaug följande specifika ordningsregler:

 

Ljudnivå: Nattetid mellan klockan 22.00 och 07.00 vardagar och 24.00 och 09.00 helger ska husen vara tysta, det vill säga man ska inte nämnvärt behöva höra av sina grannar. Naturligtvis är det tillåtet att ha fest någon gång ibland. Då ska man varsko sina grannar i förväg. Man bör också förvarna sina grannar om annan bullrande verksamhet, t ex renoveringsarbeten.

 

Gemensamma utrymmen: Inga privata föremål får utan styrelsens medgivande placeras i gemensamma utrymmen. På grund av utrymningsskäl får t ex barnvagnar enligt Brandskyddsmyndigheten aldrig parkeras i trapphusen.

 

Sophuset: Sortera dina sopor enligt anvisningarna i sophuset. Blockera inte soptunnorna, då töms de inte! Grovsopor slänger du själv på t ex SYSAV (närmaste anläggning är Ollebo) alternativt förvarar själv i väntan på föreningens gemensamma container. Det är förbjudet att slänga skräp på annat ställe än i för detta avsedda soptunnor.

 

Rökning och annan lukt: Rökning av tobak eller andra droger är inte tillåten i gemensamma utrymmen i fastigheten. Rökning är inte heller tillåten utomhus i närheten av våra entreér,  andras fönster eller ventilationsintag. Visa hänsyn. Det är förbjudet att slänga fimpar på marken. 

 

Cyklar ska stå i cykelställen eller i cykelkällaren i den mån det finns plats.

 

Grill och utemöbler: Använd dem gärna! Men ställ tillbaka möblerna på sin plats om ni flyttar dem. Töm askan ur grillen i avsedd askhink vid behov. Kom ihåg att aldrig slänga glöd i soporna på grund av brandrisk. 

 

Husdjur: Husdjur får vistas på vår gård, men rasta dem först utanför området och naturligtvis plockar vi upp efter våra hundar. Låt inte hunden springa lös, tänk på att inte alla uppskattar en hoppande och skuttande hund. Undvik att lämna hunden ensam hemma för länge så slipper du att störa dina grannar med en olyckligt ylande och skällande hund. 

 

Namnskyltar och andra dörrskyltar beställs genom styrelsen.  

 

Med vänliga hälsningar, styrelsen i Brf Malmhaug