Föreningen står  kollektivt för det så kallade bostadsrättstillägget, som skyddar respektive bostadsrätt i samband med exempelvis fuktskador eller brand. 

Men du måste själv ha en hemförsäkring som täcker lösöret i ditt hem. I samband med tecknadet av en sådan får man ofta frågan om man behöver bostadsrättstillägget också. Detta kan man då avsäga sig och få en lägre premie då detta skydd redan finns från föreningen.

Skadeanmälans blankett finns att hämta nedan

Ladda ned

Icon representing an icon       

Skadeanmälan