Brandvarnare
Varje lägenhet skall ha minst en brandvarnare det är en billig livförsäkring om brand skulle uppstå. Som boende är du ansvarig för att byta batteri och testa brandvarnaren regelbundet. Placera brandvarnaren i takets högsta punkt minst en halv meter ut från väggen i helst i alla rum utom i kök och badrum. 
Köp endast CE-märkta brandvarnare som uppfyller EU-standard SS-EN 14604. 

 

Brandsläckare & Brandfilt 
Med brandsläckare och brandfilt kan du snabbt släcka mindre bränder. Köp gärna en till lägenheten. Pulversläckare 6 kg rekommenderas.

 

Brandfarliga vätskor
Exempel på brandfarliga vätskor är Bensin, tändvätska, T-röd, gasol, acetylen, aceton, förtunning, koncentrerad spolarvätska, diesel och eldningsolja.
I lägenhet får du förvara högst 5 liter sprayburkar och gasolflaskor. Brandfarliga vätskor i behållare får du förvara högst 10 liter.
I källarutrymmen får inga brandfarliga vätskor eller varor förvaras.

 

Utrymningsvägar
Trapphus samt gångar i källare är utrymningsvägar, därför får inget ställas i dessa gångar eftersom passage alltid måste vara fri. 
Om du ställer skräp i gångarna underlättar du dessutom för anlagda bränder.

Fler goda råd om hur du förebygger brand

 

Vid brand

1. Rädda först dem som är i livsfara
Kom ihåg att den giftiga röken alltid stiger uppåt, därför måste du ner under röken där det är lättare att se och andas.
Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Håll din ytterdörr stängd, en stängd dörr hindrar branden från att sprida sig snabbt och gör att räddningstjänsten vinner tid.
Gå sedan till er uppsamlingsplats utanför fastigheten. Varna alla som hotas av branden så att även de kan sätta sig i säkerhet.

 

2. Larma räddningstjänsten
Ring 112 när du är på säker plats. Möt upp räddningstjänsten när de kommer och visa närmaste vägen till branden.

 

3. Släck branden
Om du bedömer att du klarar av det. När du är säker på att alla är ute ur bostaden kan släckningsarbetet börja.
Använd en handbrandsläckare och spruta mot glöden, inte på lågorna. Vid misslyckat släckförsök, stäng in branden.

Detta är normalt den ordning som rekommenderas, men det är den aktuella situationen som avgör i vilken ordning du verkligen ska agera.