Att hyra ut sin bostadsrätt i andrahand kan vara en bra lösning när man tillfälligt måste bo någon annanstans. Tillstånd kan lämnas om det finns tillräckliga skäl för detta t ex 

 - Prova på sambolivet
 - Studera på annan ort
 - Arbeta på annan ort

I föreningen försöker vi hålla nere antalet andrahandshyresgäster då vårt mål är att de som äger lägenheten också ska bo i den. Initialt får bostadsrättsinnehavaren hyra ut i ett år, därefter vill vi i styrelsen ha kontakt med bostadsrättsinnehavaren igen. Observera att föreningen tar ut  en avgift för andrahandsuthyrningen vilket är 10% av ett prisbasbelopp. 

Ansökan

För att göra göra styrelsen medveten om att du funderar på andrahandsuthyrning, kan det vara bra att stämma av genom att skicka ett kort mail och berätta lite hur man tänker sig andrahandsuthyrningen, vilket tidsspann och anledning och så vidare.

För att formelt kunna godkänna en andrahandsuthyrning behöver styrelsen veta orsak till uthyrningen samt vem som ska bo där under tiden och naturligtvis vilken lägenhet det gäller. Fyll därför i blanketten du finner längst ner här på sidan. Skicka in via e-post och berätta att du formelt lämnat in ansökan om andrahandsupplåtelse.

Styrelsen tittar därefter på ansökan och tar ett beslut om ansökan beviljas eller ej och du som sökt underrättas. Om ansökan beviljas skickar styrelsen blanketten, som då även inkluderar styrelsens godkännande, till vår förvaltare Riksbyggen. Där kommer informationen om andrahandsupplåtelsen att registreras i lägenhetsregistret. Du får självklart en kopia på beslutet. 

Kontrakt

Om andrahandsuthyrning beviljas bör man skriva ett kontrakt mellan den som äger bostaden och den som hyr. Här kan det vara bra att ange när och hur hyran ska betalas, om lägenheten hyrs möblerad, vem som betalar el, hur skadeärenden ska regleras etc. 

Ansvar

Tänk på att det är du som bostadsrättsinnehavare som har det yttersta ansvaret för dina hyresgäster. Du ansvarar alltså för att hyresgästerna följer föreningens stadgar och ordningsregler samt att avgiften till föreningen kommer in precis som vanligt.

Uthyrningens slut 

När tiden för uthyrningen närmar sig sitt slut vill vi i styrelsen få kontakt med er. Detta för att undersöka vad planen för lägenheten är, om ni själva inte flyttat tillbaka i anslutning till uthyrningens slutdatum.

Sammanfattning 

1. Skicka ett mail och berätta kort om omständigheterna till din eventuella ansökan. 
2. Styrelsen tittar på ansökan och fattar ett formelt beslut.
3. Resultat meddelas den sökande.
4. Blanketten (tillsammans med styrelsens beslut). Kontrakt skrivs mellan bostadsrättsinnehavare och hyresgäst.
5. Andrahandsuthyrning får ske inom de ramar som ansökan och kontrakt står för. 


Dokument

Icon representing an icon       

Blankett ansökan andrahandsuthyrning
Uthyrning i andra hand - detta gäller mellan bostadsrättsägare och hyresgäst
Kontrakt mellan hyresgäst och bostadsrättshavare för andrahandsuthyrning