Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, synpunkter och idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen.

E-post:  eller via formulär 

Vill du vara med och påverka ditt boende? Då är styrelsearbetet ett bra sätt att göra detta på. Om du är intresserad av att sitta i vår styrelse så är du välkommen att kontakta valberedningen med en kort presentation av dig själv och dina kunskaper.

E-post:

 

Ordförande               

Claes Aurell 
Sandvångsgatan 3D

      

Kassör
Therése Lindqvist
Sandvångsgatan 3D

 

 Sekreterare
Leo Savolinen
Sandvångsgatan 3D

 

 

Suppleanter

Alexander Goliakovich 3B

Rita Möller 3B

 

 

     

 

Valberedning

Eva Rubenson 3D

Inga Gunnarsson 3A