Extra stämma TV-anslutning

En extra stämma angående möjligheten att lägga till TV anslutning till den befintliga gruppanslutningen genom Telenor kommer att hållas den 10 oktober kl 19,00.

Det är på detta möte ni kan påverka beslutet så kom och gör er stämma hörd.

Välkomna